Весела Босева, управител

Весела
Босева

управител
Весела Босева е финансист по образование. Има богат опит на мениджърски позиции и е била част от екипа, свързан с контрол на процеса по снабдяване към един от най-големите телекоми в страната. Преминала е различни обучения, свързани с презентационни умения, финанси, одит, продажби и други.