д-р Виолин Петров, пластичен хирург

д-р Виолин
Петров

пластичен хирург

Специализация:

Специалност по Хирургия – 1995 г.; Специалност по Онкология – 2002 г.; Специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия – 2006 г.

Стаж: 30 години

Завършил:

Медицинска Академия – гр. София – 1989 г. (степен –магистър по медицина)

НБУ – гр.София – 2002 г. Магистратура –(здравна политика и мениджмънт на здравеопазването)

1989 г – 1992 г. – Ординатор в хирургично отделение – Районна болница гр. Бяла

1992 г. – 1993 г. – Клиничен ординатор – „Александровска” болница ,София

1994 г. – Реконструктивна и естетична орбито-фациална хирургия – Франция, Париж, болница Фош

1994 г.- Реконструктивна и естетична хирургия на глава и шия – Франция, Медицински университет – Каен

1996 г. – Абдоминална ехография- ВМИ – гр. София

1999 г. – Ултразвуково изследване в нефрологията

2000 г. – Горна и долна ендоскопия

2000 г. – Лапароскопска хирургия

1993 г. -2003 г. – Ординатор – хирург ІІ-ра хирургия „Александровска” болница

2003 г. – Собственик и управител на Медицински център „Виа-медика” , гр.София

2004 г. – Главен административен лекар в Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия „Александровска” болница

2018 г. – Advanced course Aptos, Тбилиси, Грузия​

Професионални организации

  • Член на Асоциацията по пластична-реконструктивна и естетична хирургия
  • Член на Български Лекарски Съюз