д-р Виктор Георгиевски, дерматолог

д-р Виктор
Георгиевски

дерматолог

Д-р Виктор Георгиевски завършва медицина през 2016 г. в Медицински университет София. От 2016 г. специализира в Клиника по дерматология и венерология в УМБАЛ Александровска гр. София. Своята специалност по дерматология и венерология придобива през 2021 г. 

Ежегодно взема участие в национални и международни курсове и конгреси. Притежава редица сертификати за практическо обучение за поставяне на филъри и ботулинов токсин: Facial anatomy cadaver training-cadaver practicals във Варшава (2019); MD Codes Visionary – Malmo (2019); Unlocking the code to full face approach – София (2020); Expert forum (botulinum toxin type A) London (2018); AMWC -Monaco (2019/21); Myomodulation Decoded – София (2021) и др.