д-р Валери
Малев

лекар

Д-р Валери Малев завършва медицина в Хайнрих-Хайне универиситет, Дюселдорф, Германия и Софийски Унивеситет „Св. Климент Охридски“. Специализира кожни и венерически болести в УМБАЛ „Александровска“. Автор на редица научни статии в български и международни журнали. Редовен лектор на дерматологични и дерматохирургични форуми.
Интересите му са насочени в сферата на клиничната, хирургичната и естетичната дерматология, както и в приложението на енергийно-базираните устройства.

Членство:
Европейска Академия по Дерматология и Венерология (EADV)
Български лекарски съюз (БЛС)
Българско дерматологично дружество (БДД)
Българско Дружество по Дерматологичн а Хирургия (БДДХ)
European Society for Laser and Energy Based Devices (ESLD)