д-р Пламен Трендафилов, специализант по пластична хирургия

д-р Пламен
Трендафилов

лекар

Д-р Пламен Трендафилов завършва Медицински университет “Д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна през 2020 г. Специализира Пластично-възстановителна и естетична хирургия в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, гр. София.

По време на следването си изкарва множество курсове и активно доброволства в клиника по неврохирургия в УМБАЛ „Света Марина“ и клиника по изгаряния, Военна болница гр. Варна. Участва в конгреси в страната за обогатяване на медицинските си познания по отношение на нови технологии и практики в медицината и реконструктивната хирургия. През 2014 г. организира Световния конгрес по Неврохирургия във Варна “Walter E. Dandy”. Преминал е обучение за работа с Plasma BT, Sculpsure, Tempsure, Morpheus8. Научните му и практични интереси са в областта на реконструктивната и естетична хирургия.