д-р Мишел
Попова

специализант по дерматология
Д-р Мишел Попова е специализант по кожни и венерически болести. С отличие завършва медицина в Медицински Университет – гр. София, 2020 г. По време на следването си е вземала участие в множество семинари, обучения и конгреси за обогатяване на знанията си по отношение на новите технологии и похвати в медицината. В периода 2020-2021 г. работи във Вътрешно отделение и ковид отделение. Професионалните ѝ интереси са свързани с клинична дерматология, лазерните технологии и процедурите за моделиране на тялото.