д-р Мартина
Янева

дерматолог

Д-р Мартина Янева завършва медицина в Медицински университет София през 2018г. Специализира в Клиника по кожни и венерически болести на Аджибадем Сити Клиник болница Токуда – София за периода 2019-2023г. През 2023г. придобива специалност по Кожни и венерически болести. Към настоящия момент е докторант.

Д-р Янева е редовен участник и презентатор в национални и международни конгреси по дерматология и венерология. Автор и съавтор е на множество публикации в български и международни научни издания. Носител е на престижните стипендии:

  • Strauss and Katz World Congress Fund Scholarship (на Американската академия по дерматология- AAD) – 2023г., Ню Орлиънс, САЩ
  • Стипендия на Българското дерматологично дружество – Пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология – 2022г., Любляна, Словения
  • Michael Hornstein Memorial Scholarship (на Европейската академия по дерматология и венерология- EADV) – 2021г. – 30-ти Юбилеен Конгрес на EADV
  • Стипендия на Европейската академия по алергология и клинична имунология (EAACI) – 2019г., Лисабон, Португалия

Провеждала е курсове в България и чужбина, сред които:

  • Structure and function of the skin: pigment, appendages, damage and repair – 2023г., Ню Орлиънс, САЩ (AAD)
  • Intermediate/Advanced surgery course – 2022г., Солун, Гърция (EDV)
  • Skin cancer Masterclass – 2022г., Любляна, Словения (EADV)
  • Мастърклас- Заболявания на космено-мастния фоликул – 2018г., София (БДД)
  • Участвала е в престижния курс Euroderm Excellence (2021) и е сред малкото избрани лекари в Европа и първият български лекар, участвал в програмата Advanced Euroderm Excellence (на Европейския дерматологичен форум- EDF) – 2022г.

Научните ѝ интереси са в сферата на клиничната дерматология, дерматоалергология, нумуларна екзема, дерматоскопия.

Членува в:
Българско дерматологично дружество (БДД)
Европейска академия по дерматология и венерология (EADV)
Европейска академия по алергология и клинична имунология (EAACI)
Световна организация по алергология (WAO)
Международно дружество по дерматоскопия (IDS)
Български лекарски съюз (БЛС)