д-р Мариела
Клаклова

специализант по дерматология

Д-р Мариела Клаклова е завършила Медицински университет София през 2018 година. По време на редовното си следване е участвала в редица студентски конгреси и семинари за обогатяване на познанията си по отношение на новите технологии и похвати в медицинaта. Професионалните ѝ интереси са насочени към лазерните технологии и процедурите за моделиране на тялото, както и приложението им в различни сфери на дерматологията и естетиката.