д-р Ана Битолска, лекар

д-р Ана
Битолска

специализант по дерматология

Д-р Ана Битолска следва медицина в Медицински университет – гр. София. По време на обучението си стажува в различни клиники с дерматологична насоченост. Член е на Българското Дружество по Дерматологична Хирургия. Има публикации в български и чуждестранни научни издания и участва като лектор в няколко дерматологични конгреса. Член е и на Асоциацията на студентите-медици в България и участва в организацията на семинари с медицинска насоченост. Работила е в сферата на козметичната и фармацевтична индустрия. Професионалните ѝ интереси са насочени към лазерните технологии и приложението им в сферата на дерматологията и естетиката.