Подаръчен ваучер

Минималната цена е: 2

(Получателят ще получи подаръчния ваучер на избраната дата)

Символи: (0/300)

По имейл до получателя
Ще го изпратим на имейл адреса на получателя
Quantity: 1
1 to each recipient

Ваучерът обхваща всички процедури, които се извършват в МЦ Дерма-Акт ЕООД и МЦ Дерма-Акт Инфинити ООД. Той може да се използва само от посоченото лице и е със срок на валидност от 1 година от датата на закупуването.