Лимфен дренаж

Изчистване

70 лв.100 лв.

Лимфният дренаж с BTL Lyphastim цели да окаже деликатен натиск върху периферните вени, което подобрява кръвообръщението, намалява венозния и лимфен застой, премахва отоците и тежеста в ръцете и подпомога трофиката на кожата, като подобрява вида ѝ.